http://muzeumcieszyn.pl
. Drukuj Email
 
Cieszyskie Cechy rzemielnicze Drukuj Email

 Cieszyska Trówa stoi dla Pastwa otworem tak jak drzwi do najstarszego Muzeum!

Wystawa powicona cechom rzemielniczym oraz cz powicona trówle, gównej bohaterce-zapraszaj w swe progi!

Zapraszamy do zwiedzania naszego muzeum swobodnie, spacerujc po salach rzemiosa i cechów w dniach:

18.09 oraz 19.09. 2021

Od godziny 10.00 do 15.30 WSTP WOLNY do rzemielniczej i cechowej czci ekspozycji w Muzeum lska Cieszyskiego.

Czekamy na Pastwa z opowieci o skrzyniach oraz umilia wdrówk bdziemy muzyk dawn w naszych paacowych salach!

 
Informacja Drukuj Email

Szanowni Pastwo!

Zapraszamy na zwiedzanie Muzeum lska Cieszyskiego:

indywidualnie - maksymalnie do 15 osób lub do 30 osób w grupach zorganizowanych.

 

sezon letni od 01.03 do 30.09

wtorek, czwartek, sobota, niedziela: 10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00

roda i pitek - 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00.

 

sezon zimowy od 01.10 do 28.02

wtorek, czwartek,pitek, sobota, niedziela: 10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00

roda -12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00.

 

poniedziaek:  nieczynne

niedziela: zwiedzanie bezpatne

 
"Czy mnie jeszcze pamitasz?" ju w drugiej odsonie! Drukuj Email

 Z przyjemnoci informujemy, e Muzeum lska Cieszyskiego we wspópracy z Drukarni Modena wydao drugi album fotografii w serii zatytuowanej „Czy mnie jeszcze pamitasz?”. Tym razem motywami przewodnimi s „Ludzie i wydarzenia”, a autorami opublikowanych fotografii Henryka Tomaszczyk oraz Tadeusz Kopoczek. Na fotografiach, w przeciwiestwie do pierwszego albumu, który skupi si na Cieszynie, ogldamy cay cieszyski powiat, czyli wschodni cz historycznego lska Cieszyskiego. Prezentowane fotografie powstaway od koca lat 50. do roku 1989 i stanowi wybór przebogatych archiwów fotograficznych Henryki Tomaszczyk i Tadeusza Kopoczka, którzy w rónym czasie wspópracowali z „Gosem Ziemi Cieszyskiej”. Archiwa te stay si niedawno czci zbiorów Dziau Fotografii Muzeum lska Cieszyskiego.

Na prawie 300 fotografiach zobaczy Pastwo mog wydarzenia z okresu PRL-u oraz bohaterów tego pierwszego, drugiego czy trzeciego planu. Co wicej, mog tam Pastwo zobaczy znajome twarze! Któ nie chodzi na pochody pierwszomajowe czy doynki, na projekcje Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Fafik” czy na mecze koszykówki KS „Piast” Cieszyn. S fotografie z wycigów samochodowych, w których wygrywa Sobiesaw Zasada, ale i Targi Staroci czy Tydzie Prasy i Ksiki, powodzie w Skoczowie i kolej linowa na Czantori. Zobacz Pastwo wntrza sklepów fabryk i innych zakadów pracy. Pretekstów do reporterskiego dokumentowania yciu cieszyskiego powiatu byo sporo, wystarczy otworzy nasz album, by si o tym przekona! Polecamy gorco t ekskluzywn publikacj!

Autorzy fotografii: Henryka Tomaszczyk, Tadeusz Kopoczek

Skanowanie, wybór i obróbka negatywów: Marian Dembiniok

Podpisy do fotografii: Irena French, Marian Dembiniok

Skad, druk, oprawa: PP MODENA Sp. z o.o.

Wydawca: Muzeum lska Cieszyskiego, wydanie pierwsze 2021

Cena: 105 z (patne wycznie gotówk!)

Kasa Muzeum lska Cieszyskiego, ul. Regera 6 w Cieszynie – czynna we wtorki, czwartki, soboty i niedziele od godz. 10.00 do 14.00, w rody i pitki – od 12.00 do 16.00.

Zapraszamy!

 
Bya sobie ulica... czyli rzecz o dawnej Gbokiej Drukuj Email

 Wystawa czynna od 24.02.2021 do 31.07.2021, Sala wystaw czasowych

Wystawa Bya sobie ulica…czyli rzecz o dawnej Gbokiej dostpna jest w galerii wystaw czasowych Muzeum lska Cieszyskiego przy ulicy Regera 6 w Cieszynie. Na wystawie prezentowane s eksponaty, niektóre po raz pierwszy, zwizane z ulic Gbok, wzbogacone licznymi fotografiami oraz archiwalnymi planami miasta ze zbiorów Muzeum. Wystawa ma przypomnie dzieje, równie te najdawniejsze, gównej arterii Cieszyna, stanowicej fragment midzynarodowego szlaku handlowego zarazem bdcej swego rodzaju cznikiem pomidzy dwoma orodkami wadzy, ksicym zlokalizowanym na zamku i miejskim mieszczcym si w ratuszu. Zakres treci merytorycznej, równie ze wzgldu na ograniczon przestrze wystawiennicz, zosta tak dobrany by tworzy to zgromadzonych eksponatów. Przyjte dla wystawy ramy czasowe obejmuj okres od pocztku wieku XVI (najstarsza znana zapiska ródowa o ulicy) po wybuch Wielkiej Wojny. A zatem w treci wystawy najwicej miejsca powicono cieszyskiej Belle Époque, nie brakuje jednak odniesie do zmian jakim poddana bya ulica po wielkim poarze z roku 1789 oraz jej rozwoju w czasach dawniejszych. Przestrze wystawy skada si z mniejszych sekcji, z których kada moe stanowi odrbny, niezaleny byt, który moe opowiedzie cz historii ulicy jednoczenie tanowic wan cz historii miasta. Nie zabraknie wic opowieci o cieszyskim tramwaju, etymologii i dynamice zmian nazwy ulicy, Placu w. Krzya, Domu Niemieckim, Hotelu Austria, cieszyskich podcieniach, sklepach i pracowniach fotograficznych, czy te…o latarniach i wodocigu miejskim.

Ze wzgldu na panujc pandemi, w trosce o naszych goci, zachcamy do zapoznania si z treci wystawy udostpnion na stronie Muzeum, take w formie wirtualnego zwiedzania oraz pliku PDF z czci opisow.

Cay artuku o wystawie moesz przeczyta tutaj.

Cz opisowa wystawy do pobrania w formacie pdf.

 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko