http://muzeumcieszyn.pl
. Drukuj Email
 
NAJPIKNIEJSZE MAGNOLIE KWITN W CIESZYNIE Drukuj Email

 Tym z Pastwa, którzy wybieraj si na Szlak Kwitncych Magnolii, dedykujemy mapk i
krótki opis poszczególnych przystanków. Opisy obszerniejsze znajd Pastwo na
http://wirtualnie.muzeumcieszyn.pl/ w zakadce po lewej stronie: Szlak Kwitncych Magnolii

I zapraszamy na spacer z przewodnikami, Iren French i Stanisawem Kaweckim, w niedziel
7 kwietnia o godz. 14.00 – zbiórka na pl. Kocielnym przed kocioem Jezusowym. Do
zobaczenia!

SZLAK KWITNCYCH MAGNOLII [wersja klasyczna]

1. pl. Kocielny 8 – magnolia porednia / Magnolia ×soulangiana, rosnca u wrót
Cieszyskiego Syjonu, czyli kompleksu zabudowa parafii ewangelickiej

2. pl. Kocielny / ul. Stalmacha – magnolia porednia / Magnolia ×soulangiana, mody okaz
przy wejciu do parku przy Kociele Jezusowym, czyli na dawny cmentarz ewangelicki

3. ul. Sienkiewicza 6 – magnolie porednie odm. Aleksandry / Magnolia ×soulangiana
'Alexandrin' w ogrodzie neorenesansowej willi Alfonsa Mattera projektu Aloisa Jedeka z
1891 r.

4. ul. Sienkiewicza 12 – magnolia porednia odm. mia / Magnolia ×soulangiana 'Amabilis' w
ogrodzie willi Pohlnerów projektu Ludwiga Kametza z 1901 r.

5. ul. 3 Maja 17 – magnolia japoska / Magnolia kobus w ogrodzie willi Nohelów
zaprojektowanej przez Alfreda Wiedermanna z roku 1933

6. ul. 3 Maja 16 – magnolia porednia odm. Aleksandry / Magnolia ×soulangiana
'Alexandrina' przed dawn szko handlow Karla Czepela projektu Eugena Fuldy z 1910 r.

7. ul. 3 Maja 13 – magnolia porednia odm. Lenne'go / Magnolia ×soulangiana 'Lennei' w
ogrodzie willi Elfrydy Walkówny, zaprojektowanej przez Rudolfa Hajduka z roku 1933,
dodatkowo inne okazy, m.in. magnolia purpurowa odm. czarnej / Magnolia liliiflora ‘Nigra’

8. ul. Miarki 2 – magnolia porednia odm. Lenne'go / Magnolia ×soulangiana 'Lennei' w
ogrodzie modernistycznej willi Elzy Niemtzowej z roku 1933, zaprojektowanej przez Alfreda
Wiedermanna

9. ul. 3 Maja 10 – magnolia porednia odm. Aleksandry / Magnolia ×soulangiana
'Alexandrina' w ogrodzie rezydencji cieszyskiego budowniczego Roberta Lewaka z 1913 r.

10. Park Pokoju – magnolie porednie odm. Aleksandry / Magnolia ×soulangiana
'Alexandrina' oraz dwa mode okazy 'Susan' i 'Black Tulip', zasadzone ku pamici
pomysodawców szlaku – Danuty Pawowicz i Mariusza Makowskiego, rosnce w obrbie
dawnych ogrodów miejskiego paacu hrabiów Larischów

Inne wspaniae okazy magnolii rosn m.in. na Górze Zamkowej, przy ul. gen. Hallera oraz w
parkach obu szpitali w Cieszynie i w Czeskim Cieszynie.

 
SPACER SZLAKIEM KWITNCYCH MAGNOLII Drukuj Email

 Jako e przecie NAJPIKNIEJSZE MAGNOLIE KWITN W CIESZYNIE, tradycyjnie ju zapraszamy Pastwa na SPACER SZLAKIEM KWITNCYCH MAGNOLII – tej wiosny dwukrotnie, by da Pastwu moliwo wyboru terminu oraz by wyj naprzeciw wiosennej aurze, która lubi zaskakiwa!

Pierwszy spacer odbdzie si w sobot 23 marca, drugi w niedziel 7 kwietnia. Oba rozpoczynamy o godz. 14.00 na placu Kocielnym, w ssiedztwie kocioa Jezusowego. Przejdziemy ulicami Henryka Sienkiewicza, Jana Raszki, 3 Maja przez plac Wolnoci i ulic Bolesawa Limanowskiego a do Parku Pokoju, czyli dawnych ogrodów hrabiego Larischa.

O kwitncych magnoliach opowiada bdzie Stanisaw Kawecki, sekretarz Miasta Cieszyna, za o mijanych zaktkach Cieszyna i ich historiach opowie Irena French, dyrektorka Muzeum lska Cieszyskiego. Czas trwania spaceru: 2,5 godziny.

Serdecznie zapraszamy!

 
WIADECTWO Z YWOCIC Drukuj Email

 WIADECTWO Z YWOCIC. LSK CIESZYSKI W OKRESIE DRUGIEJ WOJNY WIATOWEJ I OKOLICZNOCI TRAGEDII YWOCICKIEJ - ju dostpna w kasie Muzeum lska Cieszyskiego!

Ksika historyka prof. Meislava Boráka (1945-2017), czoowego czeskiego eksperta zajmujcego si badaniami dotyczcymi represji politycznych i zbrodni wojennych w nowoytnej historii Europy rodkowej, przedstawia tragiczne wydarzenia, które miay miejsce w niewielkiej miejscowoci na lsku Cieszyskim we wczesnych godzinach rannych 6 sierpnia 1944 roku. Autor, na podstawie wnikliwych bada zachowanych róde, zezna wiadków i ocalaych, rekonstruuje w szerszym kontekcie zabójstwo 36 mczyzn – 28 Polaków i 8 Czechów – dokonane w odwecie za krwawy atak partyzantów na gestapowców, pijcych w jednej z karczm w ywocicach. Publikacj uzupenia bogaty materia ikonograficzny: mapy, fotografie i reprodukcje dokumentów.

Polskojzyczn wersj ksiki w tumaczeniu Ireny Prengel-Adamczyk, jak i wznowienie wersji oryginalnej z roku 1999, które do druku przygotowa dr Radim Je, wydao Muzeum Tšínska. Cena 74 z.

Kasa Muzeum czynna:
wtorek, czwartek, niedziela 10:00-14:00
roda 12:00-16:00
pitek, sobota 10:00-15:00

Polecamy i zapraszamy!

 
MAE KINO W MUZEUM Drukuj Email

Szanowni Pastwo!


Ze wzgldu na zainteresowanie i Pastwa entuzjastyczny odbiór naszego maego kina - seanse trwa bd nadal do 03 Marca tj. niedziela. Kontynuujemy z wielk radoci projekcj filmu w tych samych godzinach jak przez okres ferii. Szkoy uprzejmie prosimy o rezerwacj wczeniejsz przez telefon:
+48 33 851 29 33

MAE KINO W MUZEUM - GRA NADAL

Do 03 Marca, codziennie, oprócz poniedziaków – zapraszamy do Muzeum lska Cieszyskiego na projekcj filmu „Historia Cieszyna”, wyprodukowanego przez studio Virtual Magic. Bilet w cenie 5z do nabycia w kasie Muzeum przed seansem. Film trwa 22 min.

„Historia Cieszyna” to krótkometraowy film, w którym poznajemy barwn histori tego miasta od powstania pierwszej osady a po dzie dzisiejszy. Film skupia si na najwaniejszych wydarzeniach, które miay wpyw nie tylko na Cieszyn, ale na rozwój caego regionu. Wiarygodnie odtworzone wntrza, kostiumy oraz przebieg wydarze s skarbnic wiedzy dla fanów historii tego piknego miejsca. Moemy midzy innymi zobaczy z lotu ptaka jak zmienia si przez lata Cieszyn.
Pocztek projekcji – w Muzeum lska Cieszyskiego – o godzinie:

wtorek, czwartek, niedziela: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30
roda: 12:30, 13:30, 14:30, 15:30
pitek, sobota: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30

ZAPRASZAMY

 
Wywiad z Tomem Ruskiem Drukuj Email

Szanowni Pastwo!

W zwizku ze zbliajc si 105. rocznic omiodniowej wojny czechosowacko-polskiej, zamieszczamy poniej wywiad, którego w zeszym roku red. Beacie Tyrnie udzieli dr Tomáš Rusek, a do którego lektury niniejszym Pastwa zachcamy. Wywiad ukaza si drukiem w Kalendarzu Cieszyskim na rok 2024, wydawanym przez Macierz Ziemi Cieszyskiej.

O BADANIACH HISTORYCZNYCH, PLANACH UPAMITNIENIA POLSKICH ONIERZY ORAZ POMNIKU W OROWEJ – Z DR. TOMÁŠEM RUSKIEM ROZMAWIA RED. BEATA TYRNA

Na cmentarzu w Orowej odtworzony zosta dawny pomnik powicony czechosowackim onierzom i cywilom, którzy zginli w wojnie omiodniowej i caym konflikcie o lsk Cieszyski, jaki mia miejsce w latach 1918-1920. Oficjalne odsonicie odbudowanego pomnika pocztkowo zaplanowano na 30 wrzenia 2023 r., w 95. rocznic odsonicia pierwotnego pomnika, ostatecznie odbdzie si w styczniu roku 2024 roku przy rocznicy wybuchu wojny omiodniowej. Na cmentarzu tym spoczywaj take, nieupamitnieni dotychczas w aden sposób, polscy onierze, milicjanci i cywile, którzy zginli podczas tego samego konfliktu. Do niedawna informacje o tym nie byy znane. Ostatnio jednak Tomášowi Ruskowi udao si potwierdzi ten fakt.

Pomnik na orowskim cmentarzu jest jednoczenie grobem Jana apka – zaoyciela legionu czechosowackiego we Woszech, polegego w czerwcu 1918 r. nad rzek Piava na froncie woskim, którego szcztki przewieziono w 1923 r. do Czechosowacji i pochowano w Orowej, gdzie mieszka przed wojn. Nic wic dziwnego, e dziaacze Czechosowackiej Wspólnoty Legionistów (eskoslovenská obec legionáská) od dawna wskazywali na potrzeb renowacji pomnika, co niedawno zostao zrobione.

Na cmentarzu tym spoczywaj take, dotychczas w aden sposób nie upamitnieni, polscy onierze i milicjanci, którzy zginli podczas tego samego konfliktu. Do niedawna informacje o tym nie byy znane. Ostatnio jednak Tomášowi Ruskowi, historykowi z Uniwersytetu Opawskiego i dziaaczowi oddziau Ostrawa I Czechosowackiej Wspólnoty Legionistów udao si, po przeprowadzeniu szczegóowych bada historycznych, nie tylko ustali i potwierdzi ten fakt, ale take sporzdzi list spoczywajcych na orowskim cmentarzu polskich onierzy. To pierwszy krok do upamitnienia bohaterów, o co wspólnie zabiegaj polscy i czescy dziaacze.

O badaniach historycznych, planach upamitnienia polskich onierzy oraz upamitniajcym onierzy czechosowackich orowskim pomniku, poddawanemu wanie renowacji, rozmawiamy z Tomášem Ruskiem.

Czytaj wicej...
 
Kalendarz rok 2024! CIESZYN MIDZYWOJENNY Drukuj Email

 Muzeum lska Cieszyskiego poleca najuprzejmiej elegancki kalendarz cienny na rok 2024! CIESZYN MIDZYWOJENNY – publikacja prezentuje trzynacie cieszyskich fotografii ze zbiorów wasnych Muzeum z okresu 1920-1938, do których nieco dusze opisy przygotowaa Irena French, a drukiem i skadem zaja si Drukarnia Modena w Cieszynie.

Chtnie wyrczymy Pastwa w wymylaniu prezentów polecajc nasz kalendarz, który idealnie na prezent si nadaje! Cena kalendarza (format C3) 42 z.

Zapraszamy do muzealnego kiosku na witeczne zakupy – kalendarz polecamy przede wszystkim, ale przy okazji mog Pastwo naby ksiki, w tym wydawnictwa albumowe, mapy, porcelan czy reprodukcje dawnych widoków Cieszyna. Zapraszamy w godzinach:

wtorek 10:00-14:00

roda 12:00-16:00

czwartek 10:00-14:00

pitek 10:00-16:00

sobota 10:00-15:00

niedziela 10:00-14:00

 
[e-book] James Alexander Roy: POLACY I CZESI NA LSKU Drukuj Email

 Mina wanie 103. rocznica podziau historycznego terytorium dawnego Ksistwa Cieszyskiego oraz miasta, które dla austriackich Niemców zwao si Teschen, dla Czechów – Tšín, dla Polaków za zawsze byo Cieszynem. Podzia w roku 1920 by zakoczeniem burzliwego dwuletniego okresu, w którym wayy si losy lska Cieszyskiego. Jednym z etapów tego okresu by przyjazd do Cieszyna w lutym 1919 roku (po wojnie czechosowacko-polskiej) Midzysojuszniczej Komisji Kontrolujcej. Nieocenion, a przy tym wyjtkowo interesujc pamitk po tej kilkumiesicznej misji jest ksika Jamesa Alexandra Roya, wydana w roku 1921. W ramach midzynarodowego projektu Slezské univerzity w Opawie (CZ) i Muzeum lska Cieszyskiego w Cieszynie (PL), którego pomysodawc i koordynatorem by dr TOMÁŠ RUSEK, ksika ta zostaa przetumaczona z jzyka angielskiego na czeski oraz polski. Dzi proponujemy Pastwu jej wersj elektroniczn, t wanie trójjzyczn, poprawion, któr mog Pastwo bezpatnie pobra. Przyjemnej lektury!

e-book do pobrania.

Sfinansowano z grantu Midzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego nr 22010278 w ramach projektu lsk Cieszyski 1920-2021.
Financováno z grantu Mezinárodního Visegrádského Fondu . 22010278 v rámci projektu Tšínské Slezsko 1920-2021.
Financed by the grant no. 22010278 of The International Visegrad Fund as part of the project Teschen Silesia 1920-2021.

 
Bilet Wsplny Drukuj Email

Od 8. lipca wprowadzamy moliwo zakupu wspólnego biletu wstpu na ekspozycje stae Muzeum lska Cieszyskiego w Cieszynie oraz jego oddziaów: Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich, Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie i Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja Podorskiego w Wile, do wykorzystania w dowolnym terminie w czasie otwarcia ekspozycji tyche muzeów przez 30 dni od daty zakupu w cenie preferencyjnej (80% sumy 4 biletów): bilet wspólny normalny w cenie 38 z lub bilet wspólny ulgowy w cenie 27 z. Tym samym zapraszamy Pastwa do odwiedzenia czterech muzeów z jednym biletem!

Link do zarzdzenia

 
Ksika "DZIEJE KSISTWA CIESZYSKIEGO" Drukuj Email

 Uprzejmie informujemy, e najnowsza ksika dra Michaela Morysa-Twarowskiego – "DZIEJE KSISTWA CIESZYSKIEGO" wyd. Dobra Prowincja w Ustroniu – jest ju w sprzeday w kasie Muzeum lska Cieszyskiego w cenie 70 z. Kasa czynna jest w godz.: wtorek, czwartek i niedziela 10-14, pitek i sobota 10-15, roda 12-16. Zapraszamy!
 

 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko