http://muzeumcieszyn.pl
. Drukuj Email
 
Spotkania Szersznikowskie Drukuj Email

 Serdecznie zapraszamy w nasze muzealne progi na ostatnie w tym roku ju, listopadowe Spotkanie Szersznikowskie. Poruszony zostanie na nim nadal rodzcy szereg pyta i niezwykle istotny dla naszej wspólnej historii temat: Aneksja Zaolzia 1938/39 – dwie strony medalu. Spotkanie poprowadzi pan Daniel Korbel (Polskie Towarzystwo Historyczne Oddzia w Cieszynie). Zapraszamy  29.11.2023 roda, godz. 17.00

Daniel Korbel - historyk z Jastrzbia-Zdroju, absolwent Wydziau Prawa i doktorant Wydziau Humanistycznego Uniwersytetu lskiego w Katowicach: pod kierunkiem prof. dr. hab. Miosza Skrzypka przygotowuje rozpraw doktorsk dotyczc wojny polsko-czechosowackiej o lsk Cieszyski w styczniu 1919 r.

 
OD WYSTAWY DO MUZEUM... Drukuj Email

 Muzeum lska Cieszyskiego w Cieszynie oraz Sekcja Ludoznawcza Zarzdu Gównego Polskiego Zwizku Kulturalno-Owiatowego

zapraszaj na wernisa

OD WYSTAWY DO MUZEUM...

120 lat od pierwszej wystawy Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Cieszynie

Galeria Wystaw Czasowych MC

29 wrzenia 2023 r. godz. 15.30

oraz prelekcj Hanny Grudniewskiej

O CZASACH, KIEDY KADY MÓG ZOSTA LUDOZNAWC

wystp Kapeli „Buko” z Jabonkowa!


 
[e-book] James Alexander Roy: POLACY I CZESI NA LSKU Drukuj Email

 Mina wanie 103. rocznica podziau historycznego terytorium dawnego Ksistwa Cieszyskiego oraz miasta, które dla austriackich Niemców zwao si Teschen, dla Czechów – Tšín, dla Polaków za zawsze byo Cieszynem. Podzia w roku 1920 by zakoczeniem burzliwego dwuletniego okresu, w którym wayy si losy lska Cieszyskiego. Jednym z etapów tego okresu by przyjazd do Cieszyna w lutym 1919 roku (po wojnie czechosowacko-polskiej) Midzysojuszniczej Komisji Kontrolujcej. Nieocenion, a przy tym wyjtkowo interesujc pamitk po tej kilkumiesicznej misji jest ksika Jamesa Alexandra Roya, wydana w roku 1921. W ramach midzynarodowego projektu Slezské univerzity w Opawie (CZ) i Muzeum lska Cieszyskiego w Cieszynie (PL), którego pomysodawc i koordynatorem by dr TOMÁŠ RUSEK, ksika ta zostaa przetumaczona z jzyka angielskiego na czeski oraz polski. Dzi proponujemy Pastwu jej wersj elektroniczn, t wanie trójjzyczn, poprawion, któr mog Pastwo bezpatnie pobra. Przyjemnej lektury!

e-book do pobrania.

Sfinansowano z grantu Midzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego nr 22010278 w ramach projektu lsk Cieszyski 1920-2021.
Financováno z grantu Mezinárodního Visegrádského Fondu . 22010278 v rámci projektu Tšínské Slezsko 1920-2021.
Financed by the grant no. 22010278 of The International Visegrad Fund as part of the project Teschen Silesia 1920-2021.

 
Bilet Wsplny Drukuj Email

Od 8. lipca wprowadzamy moliwo zakupu wspólnego biletu wstpu na ekspozycje stae Muzeum lska Cieszyskiego w Cieszynie oraz jego oddziaów: Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich, Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie i Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja Podorskiego w Wile, do wykorzystania w dowolnym terminie w czasie otwarcia ekspozycji tyche muzeów przez 30 dni od daty zakupu w cenie preferencyjnej (80% sumy 4 biletów): bilet wspólny normalny w cenie 38 z lub bilet wspólny ulgowy w cenie 27 z. Tym samym zapraszamy Pastwa do odwiedzenia czterech muzeów z jednym biletem!

Link do zarzdzenia

 
Ksika "DZIEJE KSISTWA CIESZYSKIEGO" Drukuj Email

 Uprzejmie informujemy, e najnowsza ksika dra Michaela Morysa-Twarowskiego – "DZIEJE KSISTWA CIESZYSKIEGO" wyd. Dobra Prowincja w Ustroniu – jest ju w sprzeday w kasie Muzeum lska Cieszyskiego w cenie 70 z. Kasa czynna jest w godz.: wtorek, czwartek i niedziela 10-14, pitek i sobota 10-15, roda 12-16. Zapraszamy!
 

 
Ksika "SKD CI WOSI" Drukuj Email

 Ksika w cenie 97 z do nabycia w kasie Muzeum w godzinnach

wtorek od 10:00 do 14:00

roda od 12:00 do 16:00

czwartek od 10:00 do 14:00

pitek od 10:00 do 15:00

sobota od 10:00 do 15:00

niedziela od 10:00 do 14:00

 
Spotkania Szersznikowskie 2023 Drukuj Email

 Muzeum lska Cieszyskiego zaprasza na kontynuacj cyklu wykadów, przygotowanych przez pracowników MC oraz zaproszonych Goci.

Wykady odbywaj si w ostatni rod kadego miesica, z wyczeniem lipca, sierpnia i grudnia, o godz. 17:00 w Sali Rzymskiej.

Wstp bezpatny!

 

25.01 - Dariusz Cymerys (Zaolziaskie Stowarzyszenie Lotnicze) Samoloty RWD. W 120-lecie urodzin in. Stanisawa Wigury

22.02 - Agnieszka Górecka-Przywara (MC) Ach te pantalony! - historia bielizny

29.03 - dr Magorzata Kiere Antropologia Mki Chrystusa w XVII i XVIII - wiecznych pieniach pokutnych i pasyjnych lska Cieszyskiego - prezentacja multimedialna

26.04 -  Krzysztof Necior (Muzeum 4 Puku Strzelców Podhalaskich) lady wojennych zmaga na lsku Cieszyskim w wietle bada terenowych Muzeum 4 PSP

31.05 - Jan Pawe Borowski (MC) Tajemnice najstarszej mapy Ksistwa Cieszyskiego

28.06 - Wadysaw Micha agan (Muzeum Historii Piastów Cieszyskich) Ostatnia Piastówna Elbieta Lukrecja

27.09 - Wojciech wis (MC)Sisi. W 125. rocznic mierci cesarzowej Elbiety Bawarskiej

25.10 - dr hab Grzegorz Studnicki, prof. U (MC) 120 lat od pierwszej wystawy Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Cieszynie

29.11 - Daniel Korbel (Polskie Towarzystwo Historyczne Oddzia w Cieszynie) Aneksja Zaolzia 1938/39 - dwie strony medalu

 
Spacery Szersznikowskie 2023 Drukuj Email

 Muzeum lska Cieszyskiego zaprasza na cykl letnich spacerów, przygotowanych przez pracowników MC oraz zaproszonyh goci.

Zbiórka na dziedzicu Muzeum w kad niedziel lipca i sierpnia o godz. 11:00, czas trwania - ok. 2 h, bilet 10 z (5 z) do nabycia w kasie przed spacerem.

 

02.07 dr hab. Grzegorz  Studnicki, prof. U (MC) ladami cieszyskich pomników

09.07 Katarzyna Jarmu-Niemczyk (MC) Galeria malarstwa gotyckiego i renesansowego w cieszyskim Muzeum

16.07 Maksymilian Kapalski (MC) ladami ksidza Leopolda Jana Szersznika

23.07 Jan Pawe Borowski (MC) Historia zapisane w kamieniach - spacer po muzealnym lapidarium

30.07 Irena French (MC) Maciej Dembiniok Skuta tosamo - spacer po Cmentarzu Komunalnym (* zbiórka przy gównej bramie cmentarzu)

06.08 Maksymilian Kapalski (MC) ladami ksidza Leopolda Jana Szersznika

13.08 Agnieszka Górecka-Przywara (MC) Cantigas de Santa Maria - muzyka i moda w redniowiecznym Cieszynie

20.08 Wojciech wis (MC) Cieszyn - may Wiede

27.08 Irena French (MC) Stanisaw Kawecki (UM w Cieszynie) Szpital zboru ewangelickiego i jego park - spacer po Szpitalu lskim

 
Informacja Drukuj Email

WEJCIE NA EKSPOZYCJ STA TYLKO Z PRZEWODNIKIEM

poniedziaek nieczynne

wtorek 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

roda 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

czwartek  10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

pitek 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

sobota 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

niedziela 10:00, 12:00, 14:00 (Wejcia bezpatne)

Bilety: normalny 20 z, ulgowy 15 z, rodzinny 40 z

 

GALERIA WYSTAW CZASOWYCH

wtorek, czwartek, niedziela 10:00 - 15:00

roda 12:00 - 17:00

pitek, sobota 10:00 - 16:00

Bilety: normalny 10 z, ulgowy 5 z - do kupienia najpóniej godzin przed zamkniciem Galerii.

Bilet wspólny: normalny 38 z, ulgowy 27 z.

Wejcie do Galerii, Muzeum i Cafe Muzeum - od Parku Pokoju.

 

 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko